Swedsoft

Swedsoft Swedsoft Swedsoft Swedsoft Swedsoft Swedsoft Swedsoft
Swedsoft  2011-2012

Hälften av Sveriges exportprodukter är kritiskt beroende av den inbyggda mjukvaran. Men fortsatta framgångar kräver att denna kompetens lyfts fram, uppmuntras och får en ännu tydligare innovativ spets. Swedsoft är ett gränsöverskridande initiativ från svensk industri för att stärka vårt lands konkurrenskraft inom mjukvaruområdet.

Dm-låda med ett ”kramhjärta” som en liten påminnare att ha på skrivbordet och en 12-sidig broschyr. Broschyren berättar om vad mjukvara är (den inbyggda intelligensen i många produkter) samt ger exempel på dess användning. Lådan distribuerades till politiker, industriledare och beslutsfattare för att skapa en insikt om och förståelse för mjukvarans betydelse för vårt land.

Back to Top